Prostor cyklické změny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Zadáním práce bylo nalézt a naprojektovat budovu reagující na cykličnost pobaltského letoviska Svinoústí. Po analýzách zabývajících se přírodními, sociologickými a historickými charakteristikami města, byl vybrán program stavby jako dětské lázeňské sanatorium. Pro pozici parcely v epicentru letoviskové komerce bylo třeba vyřešit programové konflikty a návaznosti mezi sanatoriem, komerční promenádou a promenádou zdraví, které lemují parcelu. V neposlední řadě se projekt zabývá střetem mezi požadavky sanatoria a hotelu, stran výhledu a oslunění místností, což řeší svou zakřivenou geometrií. Pro požadavky uživatelů stavby – osob s omezenou schopností a orientace – je stavba řešena jako bezbariérová, místo konvenčních přístupů, kdy jsou rampy a jiné prostředky zajišťující pohodlné užívání všem uživatelům stavby odsouvány a maximálně se dostanou do pozice designové ozdoby, je zde konceptem stavby právě bezbariérovost, a především ta věnující se pohybu. Budova je tak celá navržena jako kontinuální rampa
The brief of the thesis was to find and design a building that responds to the cyclical nature of the Baltic resort town of Svinousie. After analyses dealing with the natural, sociological and historical characteristics of the town, the building program was selected as a children‘s spa sanatorium. To position the parcel at the epicenter of resort commerce, it was necessary to resolve the programmatic conflicts and continuities between the sanatorium, the commercial promenade and the health promenade that line the parcel. Last but not least, the project addresses the conflict between the requirements of the sanatorium and the hotel, in terms of views and room illumination, which is resolved by its curved geometry. For the requirements of the users of the building - people with limited ability and orientation - the building is designed as barrier-free, instead of conventional accesses, where ramps and other means of ensuring comfortable use for all users of the building are relegated to the position of a design ornament, the concept of the building here is precisely barrier-free, and especially one dedicated to movement. The building is thus designed entirely as a continuous ramp
Description
Citation
KRETTKOVÁ, K. Prostor cyklické změny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (předseda) Ing. arch. Ing. Rudolf Müller (člen) Ing.arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Ing. Jan Vrbka (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2022-08-25
Defence
Studentka prezentuje svou bakalářskou práci, popisuje lokalitu projektu dětského sanatoria, ukazuje komisi nákresy projektu a vizualizaci. Studentka odpovídá na otázky: co znamená pojem "Junkspace"? Jakým způsobem tento termín tematizuje koncepci projektu? Mohla by se avizovaná cykličnost dále rozvíjet i v jiných aspektech projektu? Byl přečten posudek oponenta. Po zodpovězení otázek předseda komise klade otázku na materiál, komise se studentkou diskutuje o materiálech, tvarech a konstrukci. Studentka zodpověděla uspokojivě všechny otázky. Práce byla úspěšně obájena. Komise dává hodnocení B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO