Ocenění inženýrského díla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout strukturování a postup ocenění inženýrského díla v etapě investiční přípravy. V práci jsou uvedeny způsoby oceňování v ČR, návrh postupu ocenění inženýrského díla, podle něhož bude sestavena cena konkrétní stavby a vytvořena případová studie a sestavena smlouva o dílo.
The aim of this Bachelor thesis was to suggest the structure and the process of the valuation of engineer work in the period of investment preparation. The work presents the ways of valuation in the Czech Republic, the suggestion of the process of the evaluation of engineer work according to which the price of a particular construction will be determined and will be created a case study and written a contract for work.
Description
Citation
TUČKOVÁ, V. Ocenění inženýrského díla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO