Pořízení a zpracování dat pro 2D a 3D SLAM úlohy robotické navigace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu SLAM pro sebelokalizaci a mapování v interiéru budov s využitím dat z laserového scaneru. Návrh je tvořen pro 2D variantu SLAMu, ale je záměrně realizován tak, aby byl principiálně použitelný i pro 3D SLAM, což je v závěru práce demonstrováno.
This paper describe design and implementation of SLAM algorithm for selflocalization and mapping in indoor environment using data from laser scanner. Design is focused on 2D variant of SLAM, but parts is purposely reliazed to be usable in 3D SLAM. This ability is demonstrated at the end of paper.
Description
Citation
KLEČKA, J. Pořízení a zpracování dat pro 2D a 3D SLAM úlohy robotické navigace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-11
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO