Generování kódu pro mikrokontroléry pomocí automatických nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou automatického generování kódu pro mikrokontrolery. Následně jsou využity poznatky z této oblasti pro úpravu části kódu experimentálního vozidla Car4. Hlavní téma této práce je návrh dálkového ovládání postavené na platformě dsPIC sloužícího pro řízení vozidla Car4. Na takto vytvořeném dálkovém ovládání jsou poté prakticky vyzkoušeny možnosti nástrojů pro automatické generování kódu při vytváření firmware pro toto dálkové ovládání.
This work deals with issues of automatic code generation for microcontrollers. Knowledge of this area is subsequently used for adjustment of the part of code of the experimental vehicle Car4. The main theme of this work is to design a control platform of the based platform dsPIC, which serve for driving Car4. Tooling capabilities for automatic code generation in creating firmware for this remote control are then tested in practice on this remote control.
Description
Citation
KLIMEŠ, D. Generování kódu pro mikrokontroléry pomocí automatických nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce na výborné úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO