Zálohování dat a datová úložiště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této práce je zhodnotit mechanismy zálohování firemních dat a navrhnout finančně a technologicky efektivní řešení pro vybranou společnost. Při návrhu se kromě nových technologií a postupů zohledňují i stávající použité metody, k dosažení kompatibility s dřívějším systémem zálohování.
The goal of bachelor thesis is analysis company data backup system and design technologically and financially effective solution for selected company. In this solution, except new technologies, are used procedures to keep compatibility with existing solution of backup system.
Description
Citation
ORAL, M. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Dagmar Jelínková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
otázka vedoucí - odpovězeno otázka oponenta - odpovězeno doc. Doskočil - Existují shrnující návrhy řešení?- odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO