Rozklad černé, technika nedůsledného překládání Světla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
K tématu Modlícího se přístroje přicházím jako fotograf, který cítí nutnost ověřovat si jednotlivé aspekty fotografie a její funkce. Víme, že fotografie manipuluje realitu. Můžeme ale říci, že vztah fotografie a reality je veskutečnosti zcela neutrální a že manipulaci způsobujeme svou vlasrtní reinterpretací reality pomocí fotografie. Proměna skutečnosti se ale také může odehrávat jen v samostatném dialogu mezi fotografií a realitou. Může se stát mechanizace vůlí? Umí se modlit modlící mlýnek budhystických mnichů? Modlí se mnich anebo mlýnek? Stačí když tomu mnich věří? Nebo stačí když tomu věříme my, kteří se na mnicha s točícím se mlýnkem díváme? ... Počítače lidí z bodu A "se modlí" modlitby z bodu B. S Tomášem Javůrkem, ve spolupráci s Vladimírem Veselým a Radkem Látem vytváříme nástroj ke hře, která umožňuje stát se součástí znovuartikulování naší skutečnosti na základě revize naší víry.
Im interested in the topic of praying machine, because I want to analyze aspects of photography and its functions. It's known, that the reality is manipulated by photography. Bud we can also say, that the relationship between reality and photography is neutral in fact, that the manipulation is made by our interpretation of photography. The change of the reality can be realized just in the dialog between photography and reality. Can it be, that the mechanization change into the will? Does it prays praying mill or the buddhistic monk, who rotates the mill? When he believes into it, is it enough? Or is it enough if believes who watch the monk with his mill? ... The computers from he place A are "praying" the prayers from the place B. With Tomáš Javůrek we collaborated with Vladimír Veselý and Radek Lát to create the Game for re-articulation our reality on the base of the revision of our faith.
Description
Citation
TRNKOVÁ, B. Rozklad černé, technika nedůsledného překládání Světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design
Comittee
prof. akad. soch. Tomáš Ruller (předseda) Jiří Ptáček (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) MgA. Petr Zubek (člen) akad. soch. Martin Zet (člen) Mgr. Václav Houf (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jana Preková (člen) prof. PhDr. Miloš Šejn (člen) doc. MgA. Marian Palla (člen) MgA. Jiří Franta (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO