Supravodivost v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování souhrnného přehledu využití supravodivosti v technických řešeních a aplikacích, čímž se rozumí nikoliv experimentální využití, nýbrž využití v reálném technickém řešení. Tato práce se věnuje zejména popisu, v první části základním atributům supravodivosti, bez nichž není možné princip supravodivosti pochopit a jsou tudíž nezbytnou součástí práce, ve druhé části rozdělení do kategorií supravodičů podle určitých kritérií, a v poslední části popisuje příklady aplikací supravodivosti tak, jak se s nimi můžeme setkat v každodenním životě.
This bachelor’s thesis is focused on the elaboration of a summary overview of the use of superconductivity in technical solutions and applications, which means not experimental use, but use in a real technical solution. This work deals with the description of basic superconductivity attributes in the first part (without which the principle of superconductivity cannot be fully understood and therefore description of superconductivity is a necessary part thesis), in the second part of the division of superconductors and superconducting categories according to specific criteria is described, and the last part of this thesis states examples of applications of superconductivity as we can encounter them in everyday life.
Description
Citation
MÁDROVÁ, T. Supravodivost v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) PaedDr. Alena Baumgartnerová (místopředseda) Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
B – Student přehledně prezentoval svou bakalářskou práci a všechny otázky zodpověděl správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO