Návrh a realizace mechanických prvků robotické hlavy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Na začátku této práce je popsán pohyb lidské hlavy a její omezení. Dále jsou popsány 2 mechanismy, kterými lze realizovat platformu buď se 2, nebo se 3 stupni volnosti, která by tento pohyb měla realizovat. Následuje popis sestavení protypu a jeho řídící algoritmus. V poslední části jsou návrhy různých možností jak realizovat platformu alespoň se 2 stupni volnosti, které se soustředí na konstrukci platformy a výběr vhodného pohonu. Jedna zvolená varianta je poté realizována.
In the beginning of this thesis the movement of human head and it’s limitations are described afterwards 2 possible mechanisms with either 2 or 3 degrees of freedom which could realize the required movement are described. The following part focuses on the assembly of a prototype and it’s control algorithm. The last part describes different ways a platform with at least 2 degrees of freedom could be realized with focus on construction of the platform and adequate propulsion. A chosen variant is then realized.
Description
Citation
MICHAL, M. Návrh a realizace mechanických prvků robotické hlavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Proč byla u plošiny užit koncepce s lanky? Jsou použité servomotory vhodně nadimenzované pro tuto aplikaci? Byla stanovena přesnost polohování? Inspiroval jste se nějakými články týkající se polohování pomocí lan? Byly formulovány nějaké požadavky na vaši plošinu? Nešla by lana nahradit pevnými táhly či jinými alternativami? Byla provedena požadovaná inverzní kinematika použitého mechanismu? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO