Model nákladových funkcí podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Moja bakalárska práca sa venuje rozboru teórie nákladov a nákladových funkcií, ktoré som ďalej použil na spracovanie nákladovej funkcie podniku Falko s.r.o.. Stanovil som klasifikačnú analýzu, regresnú a korelačnú analýzu a nakoniec som urobil odporúčania pre firmu, ktoré môže urobiť pre zlepšenie situácie.
The bachelor thesis deals with the cost analysis and cost function analysis, which are then used to elaborate cost function for the company Falko s.r.o. The process includes classification analysis and correlation and regression analysis. As a result, possible solutions are suggested to the company. My recommendations could lead to improvement of their financial situation.
Description
Citation
VALÚŠEK, L. Model nákladových funkcí podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
otázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - zodpovězeno otázky komise: Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.: Bylo v rámci vaší práce provedeno testování normality dat? - zodpovězeno Co bylo v práci zjišťováno korelační analýzou? - částečně zodpovězeno Kde je v analytické části opora pro vaše návrhy? - nezodpovězeno Na základě jakého výpočtu jste predikoval výnosy? - nezodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.: Jaký je minimální rozsah bakalářské práce daný směrnicí, splňuje ho vaše práce? - nezodpovězeno Proč jste přebírané materiály nepřepracoval do jazyku práce? - nezodpovězeno V jakém případě nemusí být uvedné citace? - nezodpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: V závěru své práce chybně uvádíte funkci celkových nákladů , jak by měly být vyjádřeny správně? - zodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO