Konstrukce adaptivního zrcadla pro výkonové laserové aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu adaptivního zrcadla pro výkonové lasery. Deformace zrcadla je vytvořena sadou tahových elementů a tlakem vzduchu. Velikost deformace odrazné plochy je v řádu desetin milimetrů. Rešeršní část je věnována laserové technologii s adaptivní optikou. Konstrukční část obsahuje různé varianty řešení a optimální řešení, které bylo zvoleno pro realizaci. Skutečná deformace odrazné plochy zrcadla byla vyhodnocena 3D skenerem.
Bachelor thesis deals with design and production of the prototype of adaptive mirror for high power lasers. Deformation of mirror is possible by a set of tensile elements and air pressure. The deformation of reflective surface is in tenths of millimeters. The research part is devoted to laser technology with adaptive optics. The design part contains several design variants and optimal solution, which was chosen for realization. Real deformation of reflective surface was evaluated by 3D scanner.
Description
Citation
KROUTIL, T. Konstrukce adaptivního zrcadla pro výkonové laserové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO