Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu v městské části Poštorná v Břeclavi. Objekt je postaven ze systému POROTHERM a má plochou střechu. Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený dům o třech podlažích. Na jednotlivých podlažích se nacházejí bytové jednotky. První podlaží obsahuje technické zázemí budovy a jednu bytovou jednotku. Ve druhém podlaží jsou bytové jednotky dvě, stejně tak i ve třetím podlaží. Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová střecha. Stavba je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS z fasádního polystyrenu. Zastavěná plocha je 219,10 m2.
The subject of the bachelor's thesis is the working-out of project documents for apartment building in the district Poštorná in Břeclav. The apartment building is built from the POROTHERM system and it has a flat roof. It is a not free-standing three-story house with an elevator and there is not a cellar. On each floor are housing units. The first floor has technical structure of the building and one unit. There are two apartment units on the second floor and also on the third floor. Covering of building is warm deck flat roof. The building is insulated with the contact system ETICS from facade polystyren. Built-up area is 219,10 m2.
Description
Citation
KOMÁNKOVÁ, B. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Boris Bielek, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. Dáša Sukopová - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka představila svoji BP na téma Bytový dům a zodpověděla otázky a připomínky oponenta. V prezentaci bylo představeno umístění stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a následně pak vizualizace stavby. Proč je pod vnitřní nosnou stěnou tak masivní a hluboký základ? Studentka se snažila vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO