Pásový dopravník na slévárenský písek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku o výkonu 90 000 kg.h-1, s osovou vzdáleností přesypů 30 m a výškovým rozdílem 5,8 m. Práce zahrnuje popis jednotlivých částí, funkční výpočet dopravníku, návrh pohonu, napínacího zařízení a rámu dopravníku a pevnostní kontrolu napínacího zařízení. K práci je přiložena výkresová dokumentace dle zadání.
The bachelor´s thesis deals with a draft of belt conveyor for foundry sand with transport capacity 90 000 kg.h-1 , axial distance dunes 30 m and height difference 5,8 m. Thesis includes description of particular parts, functional calculation, draft of a conveyor drive, tensioning device and conveyor frame and strength control of a tensioning device. Drawing documentation according to assignment is enclosed.
Description
Citation
MATULA, P. Pásový dopravník na slévárenský písek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO