Sealing of Joints in Steel Structures without Surface Treatment

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
Abstract
This contribution deals with the possible options for the sealing of joints which occur in steel structures without surface treatment. The aim is to obtain a means of sealing joints with the potential for long-term reliability without adhesive and cohesive failures that can then lead to the penetration of undesired humidity into the structure. The task is approached experimentally using test procedures based on current European technical standards. The test substructure, which represents a steel substructure, is made up of CORTEN facade panels intended for the final cladding of buildings without any further surface treatment. A group of 10 industrially-produced, commonly available sealants from 3 manufacturers are included in the experiments. The research brought an answer to the question of the sealability of an unprocessed steel substructure and also solved the issue of the type of sealant most suitable for this purpose.
Příspěvek pojednává o možnostech tmelení spár vznikajících u konstrukcí z oceli bez povrchové úpravy. Snahou je zajistit utěsnění spáry s potenciálem dlouhodobé spolehlivosti bez poruch přilnavosti nebo soudržnosti, které by vedly k pronikání nežádoucí vlhkosti do konstrukce. Úkol je řešen experimentálně s využitím zkušebních postupů vycházejících z aktuálních evropských technických norem. Zkušebním podkladem reprezentujícím ocelový podklad jsou fasádní desky CORTEN určené pro finální obklady budov bez další povrchové úpravy. Součástí experimentů je skupina 10 průmyslově vyráběných běžně dostupných tmelů od 3 výrobců. Výzkum přinesl odpověď na otázku tmelitelnosti ocelového podkladu v surovém stavu a také na to, který typ tmelu je pro tento účel nejvhodnější.
Description
Citation
ARSA - Proceedings in ARSA - Advanced Research in Scientific Areas. 2014, vol. 3, issue 1, p. 346-349.
http://arsa-conf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=60301-57
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
DOI
Citace PRO