Návrh na změnu systému řízení malé firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca pojednáva o zmene systému riadenia malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu a návrh systému riadenia podľa manažérskych funkcií. Výsledkom práce sú návrhy a odporučenia ohľadne systému riadenia, ktoré by mali zlepšiť pozíciu firmy na trhu a zlepšiť situáciu vo vnútri spoločnosti.
The master‘s thesis deals with the change of management systém of small company. The main aim of this thesis is to chosesuitable analyses, to execute ananalysis of presentstate and to sugest a management system according to managerial functions. The main out comes of this thesis are proposals and recommendations of management system which should improve a position of the company at the market and improve a situation inside this company.
Description
Citation
DANOVIČ, M. Návrh na změnu systému řízení malé firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
otázka vedoucího - odpovězeno otázka oponenta - částečně odpovězeno doc. Zich - Jste přesvědčen že systém řízení rovná se organizační schéma - co je cílem práce? neodpovězeno doc. Zich - Jak definujete systém řízení pro účely této práce? neodpovězeno doc. Zich - Považujete za systém řízení to, co považujete za systémový přístup managementu? neodpovězeno doc. Zich - Co je to systém? neodpovězeno Ing. Pavláková Dočekalová - Kvantifikace Vašich návrhů - ve kterém roce jste navrhl změnu? odpovězeno Ing. Pavláková Dočekalová - Proč přijímal v roce 2013 skladníky, kteří negenerovali tržby a v roce 2014 přijal někoho na prodej a to jim začalo generovat tržby? odpovězeno Ing. Pavláková Dočekalová - Zisk - odečtu náklady a tržby, tak to nesedí - jaký je to zisk? odpovězeno Ing. Pavláková Dočekalová - Mají výhradní zastoupení? odpovězeno Ing. et Ing. Juřica - Jaký má podnik aktuálně strategický cíl? odpovězeno Ing. et Ing. - byla doporučena nějaká změna strategického cíle? odpovězeno doc Zich - Jak jste si pro sebe nadefinoval systém managementu pro účely Vaší práce? neodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO