Návrh a realizace chytré domácnosti pro obytný vůz

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na návrh a tvorbu systému chytré domácnosti pro specializované prostředí obytné dodávky. Tato práce zahrnuje teoretická východiska, analýzu zadání a současné situace společnosti a návrh výsledného systému. Návrh tohoto systému je vytvářen s ohledem na požadavky zadávající společnosti a informace získané pomocí analýz. Z těchto důvodu je výsledný systém vytvořen na základě open-source platformy Home Assistant.
This thesis focuses on the design and development of a smart home system for a specialized residential van environment. This thesis includes the theoretical background, analysis of the assignment and the current situation of the company and the design of the resulting system. The design of this system is created by considering the requirements of the assigning company and the information obtained through the analysis. For these reasons, the final system is based on the open-source platform Home Assistant.
Description
Citation
VÁCLAVÍK, M. Návrh a realizace chytré domácnosti pro obytný vůz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. et Ing. Zuzana Janková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Otázky vedoucího a oponenta byly zodpovězeny. doc. Doskočil: Jak analytická část práce souvisí s návrhovou částí práce? - částečně odpovězeno dr. Chvátalová: Jak jste zvolil jednotlivé silné a slabé stránky ve SWOT analýze? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO