Návrh projektu založení pobočky oční optiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím projektového řízení v praxi na konkrétním projektu otevření nové pobočky oční optiky. V první části jsou specifikovány a popsány jednotlivé metody, které jsou poté použity v praktické části bakalářské práce. Druhá část je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti DOBE, s.r.o. Výsledek analýzy je shrnut ve SWOT analýze. Poslední část se týká aplikování získaných zkušeností projektového řízení v praxi na konkrétní projekt.
The bachelor thesis focuses on usage of project management in practise on specific project and i tis result will lead to founding of optics center. The first part of bachelor thesis consists of explanation of individual methods, that are used in practical part of bachelor thesis. Second part is focused on external and internal environment analysis of the DOBE, s.r.o. company. The result is summarised in SWOT analysis. The last part cointains application of gained experience for project management in practise usage.
Description
Citation
DOBEŠOVÁ, S. Návrh projektu založení pobočky oční optiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-08
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc - Vysvětlete způsob nastavení cíle projektu k logickému rámci projektu. Vysvětlete, proč se liší cíl projektu uvedený v logickém rámci s cílem v identifikační listině. Definujte a popište kritickou cestu Vámi řešeného projektu. Vysvětlete strukturu Vámi navrhovaného rozpočtu. - zodpovězeno Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Co říká jednatel společnosti na Váš návrh? Kdo je jednatel společnosti? Jak se liší aktuální verze práce oproti původní? - zodpovězeno Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. - Počítala jste s náklady na zaměstnance, kteří budou na pobočce pracovat? - zodpovězeno Ing. et Ing. Kateřina Procházková - Vysvětlete, jakým způsobem jste kalkulovala mzdové náklady v tabulce č. 8. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO