Návrh a optimalizace obchodní strategie založené na technické analýze na trhu forex

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto práca sa zaoberá teoretickými aj praktickými aspektami obchodovania na devízových trhoch a snaží sa vytvoriť podrobný popis obchodnej stratégie optimalizovanej na konkrétne menové páry. Hlavným cieľom tejto práce je návrh obchodnej stratégie založenej na technickej analýze obchodovanej do trendu. Dôležitou časťou práce je návrh vhodnej optimalizácie vybraných parametrov stratégie s cieľom maximalizácie zisku a stability a nakoniec porovnanie a vyhodnotenie výsledkov pred a po optimalizácii.
This thesis deals with theoretical and practical aspects of trading on financial markets and tries to create detailed description of trading strategy optimized for specific trading pairs. The main goal of this thesis is to design trading strategy based on technical analysis traded with trend. Important part of the thesis is to design suitable optimization of chosen parameters with purpose of maximizing profit and stability and lastly, comparison and evaluation of the results before and after optimization.
Description
Citation
VIŠŇOVSKÝ, M. Návrh a optimalizace obchodní strategie založené na technické analýze na trhu forex [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Markéta Marcolová Klímková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeny Otázky oponenta: zodpovězeny doc. Meluzín: Pro koho je práce určená z hlediska výnosů? zodpovězeno Ing. Luňáček: Co je přínosem práce? částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO