Characterization of the cavitating flow in converging-diverging nozzle based on experimental investigations

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03-25
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
Cavitation phenomena occuring in converging-diverging nozzle (Venturi tube) are described in the paper. A closed test circuit with possibility to control both flow rate and static pressure level were used. Loss coefficient was evaluated for different sigma numbers resulting in full „static“ characterization of the nozzle. Visualizations of the cavitation pattern development were acquired and matched with evolution of the loss coefficient. Three cavitation regimes are described: partial cavitation, fully developed cavitation, supercavitation.
Článek popisuje jevy související s kavitací v konvergentně-divergentní trysce (Venturiho dýze). Pro výzkum byl použit uzavřený okruh s možností řízení úrovně statického tlaku. Pro rozsah kavitačních čísel sigma byly změřeny hodnoty ztrátového součinitele a zjištěn úplný "statický" popis trysky. Následná vizualizace vysokorychlostní kamerou umožnila přiřazení jednotlivých oblastí vývoje ztrátového součinitele ke konkrétnímu typu kavitujícího proudění: částečné kavitaci, plně vyvinuté kavitaci, superkavitaci.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO