Návrh síťové infrastruktury pro přenos TV signálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na návrh počítačové sítě, po které by měl být přenášen televizní signál do jednotlivých pokojů, které se nacházejí v domově pro seniory Kociánka. Návrh bude sloužit jako předloha a podrobný popis, jak výstavbu počítačové sítě zrealizovat. Zároveň tento návrh bude sloužit jako dokumentace k nově vybudované síti.
The bachelor's thesis is focused on the design of a computer network, over which the television signal should be transmitted to individual rooms located in the Kociánka home for the elderly. The proposal will serve as a template and a detailed description of how to implement the construction of a computer network. At the same time, this proposal will serve as documentation for the newly built network.
Description
Citation
NEČAS, A. Návrh síťové infrastruktury pro přenos TV signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Ing. Petr Sedlák: odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO