Experimentální síť PlanetLab

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá vizualizáciou polohy uzlov siete PlanetLab na mapovom podklade. V teoretickej časti je popísaná sieť PlanetLab, jej história, základná terminológia. Ďalej je v teoretickej časti popísané aplikačné programové rozhranie Google Maps, ktorého mapové podklady sú v tejto práci používané. Teoreticky popísané sú aj použité technológie, ako JavaScript a webový server Apache, tieto technológie tvoria, ako celok telo dynamickej webovej stránky. Praktická časť sa venuje samotnému riešeniu vizualizácie uzlov za pomoci značiek na mapovom podklade a takisto v nej sú popísané niektoré hlavné časti zdrojového kódu webovej stránky.
This thesis deals with visualization of PlanetLab network nodes locations defined on a base map. Theoretical part is concerned with basic knowledge of PlanetLab network, its history and general terminology. Furthermore, Google Maps application programming interface is described, which base maps are used in this thesis. Also, other used technologies as JavaScript and Apache web server are covered in the theory, these technologies combined together create the whole structure of dynamic website. Practical part is dedicated to the visualization of nodes represented by map tags. It also explains main sections of a code used on the main page with brief server configuration guide.
Description
Citation
GREJTÁK, M. Experimentální síť PlanetLab [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
1. Jaký je přínos získaných informací o uzlech sítě PlanetLab, a je stahování informací jednou denně dostačující? Věděl 2. Jaký má význam příkazový řádek na ssh připojení k uzlu, u kterého je napsáno, že je pro ssh nedostupné? Věděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO