Elektrický pohon s omezením přechodných dějů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na realizaci tří funkčních vzorků pro omezení přechodných jevů v elektrických pohonech kovově krytého, vzduchem izolovaného rozváděče ZS1 společnosti ABB. Na základě výsledků je v závěru vybrán vzorek s optimálními vlastnostmi vhodnými pro použítí v praxi.
My thesis is focused on realization of three inrush current limitors samples. This limiters will be used in ABB´s metal-clad, air-insulated switchgears for medium voltage distribution. On the basis of the results there is chosen the sample with optimal properties suitable for practice in the conclusion.
Description
Citation
KELLER, K. Elektrický pohon s omezením přechodných dějů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma: Elektrický pohon s omezením přechodových dějů. Prezentoval obsah své diplomové práce. Shrnul vlastnosti rozvaděče ZS1. Popsal vlastnosti stejnosměrného motoru. Popsal zapojení řídicího systému a popsal přechodové děje při rozběhu. Popsal navržená řešení pro omezení přechodových dějů při rozběhu pohonu. Student odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO