Ověřování vlastností absolutních snímačů polohy s Hallovými prvky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a použitím snímačů využívajících Hallova jevu a jejich vnitřním uspořádáním. Tyto snímače se používají především pro měření magnetického pole, elektrického proudu a vzdálenosti. V práci jsou popsány jednotlivé faktory, které ovlivňují přesnost těchto snímačů, některé faktory jsou společné, některé faktory jsou vázány na konkrétní aplikace. Dále jsou zde uvedeny výsledky experimentálního ověření vlastností konkrétního typu snímače A1301KLHLT-T.
Nowadays sensors usany Hall effect Beliny to group of quickly evolving sensors because they are small, reliable and accurate. The goal of this bachelors thesis is to verify specification of several types od absolute location sensors usány integrated linear Hall effect elements.
Description
Citation
MUCHA, P. Ověřování vlastností absolutních snímačů polohy s Hallovými prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Student seznámím komisi s obsahem své BP na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO