Hodnocení investičního projektu podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této bakalářské práci je rozebíráno téma investičního rozhodování. V teoretické části jsou rozepsána témata spojená s následující praktickou částí. Důkladně jsou popsány možnosti financování investičního projektu, samotné typy analýz pro zhodnocení investice, v závěru rešerše jsou metody pro analýzu samotného podniku. V praktické části se nejprve analyzuje stav podniku před aplikací investice, v druhé části je porovnána výhodnost investice.
This bachelor thesis deals with the topic of investment decision making. In the theoretical section are themes discussed and connected with the following practical part. The financing options for the investment project, the very types of analysis for the investment appreciation, are thoroughly described in detail. The conclusion of the research are methods for analyses of the business itself. The practical part first analyses the state of the company before applying the investment, the second part compares the convenience of the investment.
Description
Citation
POSOLDA, D. Hodnocení investičního projektu podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-22
Defence
otázka oponentky práce - odpovězeno Ing. Svirák - Co bylo cílem bakalářské práce? - částečně odpovězeno Ing. Svirák - V práci uvádíte, že podnik realizaci investice prozatím neplánuje. Dále uvádíte, že je možná realizace v budoucích 30 letech. Uvažoval jste časový horizont při vyhodnocení jednotlivých variant investice? - částečně odpovězeno Ing. Svirák - Jaká je časová náročnost realizace dané investice? - odpovězeno Ing. Křížová - Jsou pro zaměstnance dostatečně motivační zákonné příplatky za 3směnný provoz v případě, že podnik uvažuje o zavedení 3směnného provozu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO