Využití nástrojů projektového managementu při zavedení e-shopu v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je využití projektového managementu pro zavedení velkoobchodního e-shopu pro společnost MERLIN-PLUS spol. s r.o. Úvodní část se zabývá teorií z oblasti projektového řízení. Ve druhé části se vyskytuje analýza současného stavu společnosti. V poslední části je zpracován návrh projektu.
The topic od this bachelor’s thesis is the use of project management for the implementation of wholesale e-shop for the company named MERLIN-PLUS spol. s r.o. The first part deals with the theory of project management. In the second part there is an analysis of the current state of the company. The project proposal is covered in the last part of this thesis.
Description
Citation
FROLICHOVÁ, L. Využití nástrojů projektového managementu při zavedení e-shopu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Otázka vedoucího práce: 1. V rozpočtu projektu máte uvedenou položku finanční rezerva. Vysvětlete, jak jste stanovila její výši. - Odpovězeno Doc. Meluzín: Je odměna pro jednatele dobře nastavena? Mohla by mít jinou formu? - Odpovězeno Ph.D. Schüller: Jakým způsobem by jste zpropagovala vylepšení eshopu? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO