Datová vrstva Workflow systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konkrétním návrhem datové vrstvy Workflow systému. Workflow systemy jsou užívané pro rozličné účely mnoha firmami. Výsledná práce navrhuje jednoduchou a flexibilni reprezentaci Workflow dat, implementuje -- v jazyce PHP a částěčně v JavaScriptu -- minimální jádro využívající tuto reprezentaci a poskytuje ukázkové procesy k demonstraci tohoto návrhu.
This bachelor's thesis deals with a specific design for a data layer of a Workflow system. Workflow systems are used for various purposes by many companies. The resulting work proposes a simple and flexible Workflow data representation and implements -- in the PHP language and partly JavaScript -- a minimal kernel using this representation and provides sample processes showcasing the design.
Description
Citation
PROCHOCKÁ, K. Datová vrstva Workflow systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: V závěru práce zmiňujete možné využití práce v praxi. Jaké nejnutnější změny musí být provedeny, aby se výsledek bakalářské práce dal použít v praxi? Ze zadání není přímo jasné, kdo stanovil požadavky na systém zmíněné v kapitole 4 - např. ukládání dat ve specifickém formátu. Mohla byste upřesnit, zda jde o vlastní specifikaci, či jde o požadavky stanovené vedoucím práce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO