Technologická etapa hrubé spodní stavby objektu pozemního stavitelství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby Bytového domu v Uherčicích. Obsahem této práce je technologický předpis, návrh zařízení staveniště, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, časový a finanční plán stavby s nasazením pracovníků.
This bachelor´s thesis deals with constructive-technological solutions of substructures of Residental House in Uherčice. The thesis contents project technological prescriptions, concept of the building grand, calculation, monitoring and test plan, time schedule and financial plan with usage of employment.
Description
Citation
SALAVA, J. Technologická etapa hrubé spodní stavby objektu pozemního stavitelství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO