Flíčková anténa s fraktálním vzorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím fraktálových motivů při návrhu mikropáskových antén. Důraz je kladen na posouzení jejich vlivu na vlastnosti konvenční flíčkové antény. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti fraktálové geometrie a planárních antén. V další části je pozornost zaměřena na první zkoumanou anténu spolu s metodami jejího návrhu. V závěrečné části je navržena další anténa využívající fraktálový motiv, která je následně realizována, dosažené výsledky jsou mezi sebou porovnány a je zhodnocen přínos fraktálového motivu na flíčkovou anténu.
This bachelor thesis deals with the application of fractal layouts in the design of microstrip antennas. Attention is turned to assessing their impact on properties of a conventional patch antenna. The first part of thesis is focused on theoretical knowledge of fractal geometry and planar antennas. In the next part of this thesis, first antenna is describer together with ways of its design. In the final section, next fractal antenna design is given. Proposed antenna is made, the results obtained are compared and benefits of the fractal design are evaluated.
Description
Citation
PROUZA, J. Flíčková anténa s fraktálním vzorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO