Realizace stavebně technologické etapy spodní stavby provozovny Lukov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Náplní této bakalářské práce je řešení technologických postupů při realizaci hrubé spodní stavby výrobního objektu s administrativní částí. Práce obsahuje technologický předpis pro zemní práce i základové konstrukce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitativních požadavků, zásady organizace výstavby a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
The aim of this Bachelor´s thesis is to solve technological procedures for implementation of substructure manufacturing facility with an administrative part. The thesis contains technological instructions of groundwork and foudation, machanization plan , ensuring quality requirements, construction organization and occupational safety.
Description
Citation
URBÁNEK, Š. Realizace stavebně technologické etapy spodní stavby provozovny Lukov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO