Tepelný model vysokootáčkového asynchronního motoru s plným rotorem a vodním chlazením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá tepelnými výpočty vysokootáčkového asynchronního stroje s plným rotorem s měděnou vrstvou na povrchu a vodním chlazením. V první části jsou uvedeny základní vztahy a mechanismy přenosu tepla, také je zde popsána metoda tepelné sítě. V~další části jsou odvozeny tepelné odpory pro jednotlivé části stroje a vodní chlazení. Ve~třetí části je popsáno rozložení uzlů v tepelné síti asynchronního stroje. V~poslední části se nachází výsledné střední teploty tepelné sítě pro vysokootáčkový asynchronní stroj s~plným rotorem s měděnou vrstvou na povrchu a vodním chlazením. Funkčnost vytvořené tepelné sítě byla ověřena pomocí softwaru Ansys.
This paper deals with thermal calculations of high-speed induction machine with a solid rotor with a copper coating and water cooling. The first part presents the basic equations and mechanisms of heat transfer, and also describes the method of heat network. In~the~next section, thermal resistances for individual parts of the machine and water cooling are derived. The third part describes the distribution of nodes in the heat network of~the induction machine. The last part contains the results of the heat network for~the~high-speed induction machine with the solid rotor with the copper coating and water cooling. Functionality of the created heat network was verified using Ansys software.
Description
Citation
SÚKENÍK, J. Tepelný model vysokootáčkového asynchronního motoru s plným rotorem a vodním chlazením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student obhajoval práci na téma Tepelný model vysokootáčkového asynchronního motoru s plným rotorem a vodním chlazením. Nejdříve seznámil komisi s cíli práce. Na konci odpověděl na otázky oponenta. Dále se věnoval metodě tepelné sítě a výpočtu tepelných odporů geometrický těles. Ukázal komisi tepelné schéma a popsal jej. Student prezentoval také výpočty z programu ANSYS a MATLAB. Na závěr shrnul své poznatky a výsledky. Na konci zodpověděl otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO