Rodinný dom, Nové Mesto nad Váhom

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre uskutočnenie stavby rodinného domu v Novom Meste nad Váhom. Stavba je v mierne svahovitom teréne. Rodinný dom je funkčne navrhnutý pre štvorčlennú rodinu s komfortným dispozičným usporiadaním. Rodinný dom je dvojpodlažný, zastrešený plochou strechou. Konštrukčný systém budovy je murovaný. Zvislé nosné konštrukcie sú z betónových tvárnic strateného debnenia a z brúsených keramických tvárnic. Vodorovné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom ETICS. Projekt bol spracovaný v programe AutoCad a ArchiCad.
The aim of the bachelor ‘s thesis is to work out the design documentation for realization of the construction of the detached house in Nové Mesto nad Váhom. The building is located in slightly sloping terrain. The detached house is designed for a four membered family with a comfort dispositive organization. The house is two-floor, roofed by flat roof. The external wall walls are insulated with contact thermal insulation system ETICS. The structural system of the building is masonry. The vertical load-bearing constructions are made from concrete blocks of permanent formwork and cut ceramic blocks. The horizontal constructions in the detached house are monolithic, reinforced concrete. The project was mad in AutoCAD and ArchiCAD software application.
Description
Citation
OTIEPKOVÁ, L. Rodinný dom, Nové Mesto nad Váhom [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Petra Berková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Pilný - tajemník, Ing. Tereza Rochlová - tajemník, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen, Ing. František Vlach, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Lukáš Pobořil - člen,
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Začátek obhajoby - 24. 06. 2020 8:03 Student si připravil prezentaci své bakalářské závěrečné práce v programu PowerPoint. Součástí prezentace byl úvod do problematiky závěrečné práce, lokalizace objektu, základní popis objektu, dispoziční řešení 1.S, dispoziční řešení 1.NP, konstrukční řešení s kompletním popisem jednotlivých konstrukcí, architektonické řešení, řez A-A´, technické pohledy a vizualizace exteriéru s interiérem. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta, které zahrnul do prezentace. Otázky komise: 1) Jaký je důvod další instalační šachty? Proč je nebylo možné spojit? 2) Je stínění Vámi navržené vhodné? Jsou poměry prosklených otvorů vhodně zvolené? Konec obhajoby - 24. 06. 2020 8:19 Hodnocení: B Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO