Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti PIKANT, s. r. o. v období 2012 – 2016. Zhodnocení finanční situace společnosti vychází z analýzy finančních ukazatelů za pomoci účetních dokumentů jako je rozvaha a výkaz zisků a ztrát. Součástí práce jsou návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Bachelor thesis is focused on the assessment of the financial situation of the company PIKANT, s. r. o. in the period 2012-2016. Assessment of the financial situation of the company is based on the analysis of financial indicators with the help of accounting documents such as the balance sheet and profit and loss account. Part of the work are proposals to improve the financial situation of the company. Klíčová slova Finanční analýza, rentabilita, likvidita, zadluženost, rozvaha Key words
Description
Citation
ŠUMBERA, P. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Heralecký: Jak jste dospěl k závěru, že při investici 3,5 milionů Kč, bude úroková sazba ve výši 5 % p.a.? Jaký je rozdíl mezi úrokem a úrokovou sazbou? zodpovězeno doc. Mikulec: Proč jste stanovil dobu splatnosti pohledávek v případě dlouhodobé spolupráce 45 dní? Má společnost nedobytné pohledávky? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO