Marketingový mix společnosti OKNOSERVIS s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje především na rozbor marketingového mixu společnosti OKNOSERVIS s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem plastových a hliníkových oken a dveří. Na základě analýzy společnosti a primárního výzkumu, v práci navrhuji opatření na zvýšení úrovně marketingového mixu ve společnosti.
The bachelor thesis is most importantly focused on the analysis of the Marketing mix at the company – OKNOSERVIS Ltd., which is concerned with the production and sale of plastic and aluminium windows and doors. Based on the analysis of the company and primary research, I suggest certain measures in order to increase the level of Marketing mix at the company.
Description
Citation
ŠMARDOVÁ, G. Marketingový mix společnosti OKNOSERVIS s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Mgr. Nisler Stanislav (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Ing. Doskočil - Jak to vypadá s vývojem hospodářského výsledku společnosti? - odpovězeno. Ing. Videcká - Je vazba mezi čistým měsíčním příjmem a vlastními návrhy? V návrzích máte i zevedení facebook stránky, to ale moc nekospenduje s cílovou věkovou skupinou, jaký myslíte, že to bude mít efekt? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO