Aktivity živých buněk pro zachování homeostázy z mechanického hlediska - rešerše

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní studii o homeostáze buněk. Popisuje svalstvo a strukturu buňky hladkého svalstva. U buněk hladkého svalstva jsou popsány jednotlivé organely se zaměřením na cytoskelet, který odpovídá za mechanické vlastnosti. Dále je popsána reakce na vnější mechanický podnět a popsány jednotlivé metody měření mechanických vlastností buněk. Výsledky měření ukazují, že buňky se snaží udržet konstantní napětí a deformace.
This bachelor thesis is focused on literature search of homeostasis of the cell. The aim of this thesis is to describe a muscle and a structure of the smooth muscle cell. It describes individual organelles of the smooth muscles’ cellule with a focus on cytoskeleton. The cytoskeleton is responsible for mechanical properties of the cell. Then it describes a reaction on an external mechanical impulse and it describes an individual method of measuring mechanical properties of the cell. The results show that the cells keep constant stress and deformation.
Description
Citation
KULHÁNEK, Z. Aktivity živých buněk pro zachování homeostázy z mechanického hlediska - rešerše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Diplomant prezentoval běhen 10 minut svoji bakalářskou práci a následně odpověděl na otázky oponenta i další otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO