Systém pro správu a simulaci stavu včelstev

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro evidenci a simulaci stavu včelstev. Evidenční systém umožňuje ukládání, aktualizaci a prohlížení stavu včelstev a je navržen především pro nástavkové typy úlů. Simulační model je zaměřen na simulaci medové snůšky a s evidenčním systémem je do jisté míry provázán. V závislosti na nastavených parametrech simulačního modelu jsou při simulaci zobrazována místa, kam by včely pravděpodobně létaly za snůškou, a celkový výnos medu za jeden den.
This bachelor thesis deals with analysis, design and implementation of the management and simulation system for beekeepers. The management system provides storing, updating and browsing the state of bee hives and is designed for the type of hives with removable frames. The simulation system contains the model of collecting nectar by honey bees and is addapted to management system. Depending on parameters of simulation model the application visualizes locations where would honey bees probably fly for the nectar and shows the amount of collected honey in one day.
Description
Citation
KAŇOVSKÝ, Z. Systém pro správu a simulaci stavu včelstev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: V práci je zmíněn pouze jeden existující nástroj. Při zběžném hledání na internetu jsem našel další dva. Proč jste se omezil pouze na jeden z nich? Proč nebyl simulační model vytvořen jako zásuvný modul v souladu se zadáním? Plánujete zveřejnění softwaru a jeho další rozvoj?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO