Studie pneumatické dopravy materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce rešeršního typu je rozdělena do několika částí. Shrnuje základní rozdělení pneumatických dopravníků, problematiku přenosu materiálů s odlišnými charakterovými vlastnostmi. Dále popisuje specifický druh přenosu kusovitého materiálu a inovační systémy.
This Bachelor´s thesis is written as an exploration of facts and it is divided into several parts. It consists of description of pneumatic conveying systems, material´s properties and their conveying problems. There is a description of pneumatic post and innovatory systems in this thesis, too.
Description
Citation
NOVÁK, M. Studie pneumatické dopravy materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO