Návrh a posouzení stropní konstrukce ŽB objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením stropní železobetonové konstrukce vícepodlažního objektu. Ve výpočtech je zpracovaný pouze vybraný výsek desky a překlad. Statická analýza konstrukce byla provedena ve výpočetním programu SCIA Engineer, kontrola je provedena zjednodušenými ručními metodami. Součástí práce je také výkresová dokumentace tvaru řešené konstrukce a podrobné výkresy výztuže řešených prvků.
This bachelor thesis is about structural design and static assessment of reinforced concrete floor slab of multi-storey building. Selected parts of structure are detailed in practical part, specifically part of the slab and the lintel. Structural analysis was provided by computational software IDEA StatiCa, check of the results was done by simplified hand calculations. Last part of the thesis is formwork drawing of designed part in the structure and detailed drawing of selected elements for reinforcement.
Description
Citation
MÁJ, M. Návrh a posouzení stropní konstrukce ŽB objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Jakub Venclovský - tajemník, Ing. Martin Řehulka - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student odprezentoval svoji bakalářskou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta bakalářské práce. V rámci obhajoby bakalářské práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Zich Jaké jsou okrajové podmínky výpočtového modelu? Jakým způsobem jste uvažoval zatížení od příček? Student odpověděl. Ing. Strnad Jak bylo uvažováno užitné zatížení pro dimenzování překladu? Student odpověděl částečně. doc. Nečas Jak bylo uvažováno rozmístění užitného zatížení? Student odpověděl částečně. Ing. Požár Jak jste uvažoval zatížení schodišť? Student odpověděl. Ing. Řehulka Jaký příčný řez jste uvažoval u řešeného překladu? Student odpověděl částečně. doc. Zich Jak jste vypočítal průhyb překladu? Student odpověděl částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO