Distribuované optické senzorické systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce řeší možnosti využití optického vlákna jako senzoru. V úvodu práce jsou popsány základní principy přenosu signálu v optickém vlákně, optické vlákno a jeho lineární a nelineární parametry. Dále se práce věnuje rozdělení optických vláknových senzorů a popisu jednotlivých distribuovaných optických senzorů podle principů, na kterých pracují. Podrobně je rozebrán Michelsonův interferometr a jeho modifikace v podobě Michelsonova vláknového interferometru, která je následně navrhnuta a odsimulována v simulačním prostředí VPIphotonics. V závěru práce je provedeno měření vibrací pomocí Mach-Zehnderova interferometru.
This bachelors thesis solves possibilities of utilization optical fiber as a sensor. At the beginning the thesis desribes basic principle of ligh transmition in optical fiber, optical fiber and his linear and nonlinear properties. Second part of the thesis deals with sorting of distributed optical fiber sensors and describes each type of the sorted sensor due to principle which they work on. The Michelson interferometer is described and its modification in the form of the Fiber optic Michelson interferometer, which is designed and simulated in the VPIphotonics software. At the end of the thesis is performed measuring of vibrations by the Fiber optic Mach-Zehnder interferometer.
Description
Citation
DORAZIN, D. Distribuované optické senzorické systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Proč musí být použit v simulaci druhý laser a nelze modulovat přímo měřicí rameno? - Reagoval Jak se mění fáze signálu při průchodu jednotlivými částmi Machova-Zehnderova interferometru? - Reagoval
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO