Vliv řešení operní scény a orchestřiště na akustiku sálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato semestrální práce se zabývá měřením doby dozvuku, monaurálních a binaurálních impulsních odezev Divadla na Orlí při umístění zdrojů zvuku v orchestřišti a na jevišti. V teoretické části jsou popsány měření doby dozvuku a objektivní kritéria kvality poslechových sálů. V praktické části je popsáno měření v Divadle na Orlí a výpočty v programu Matlab. Práce vyhodnocuje popsané parametry v různých konfiguracích sálu a popisuje obecná doporučení pro řešení operní scény Divadla na Orlí.
This semestral thesis describes messurement of reverberation time, monaural and binaural impluse response Divadlo na Orlí during positioning of sound-source in orchestra pit and on the stage. Theoretical part describes messurement of reverberation time and objectiv criteria of soundfield quality in concert and opera. The practical part describes messurement in Divadlo na Orlí and computations in program Matlab. The thesis compares results in various configuration of theratre hall and describes common advices for operas in Divadlo na Orlí.
Description
Citation
BERKY, M. Vliv řešení operní scény a orchestřiště na akustiku sálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Špiřík (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Popište princip analogových syntetizérů. Jaké základní okruhy obsahují? Schématicky nakreslete řetězec, ve kterém je zpracován jejich původní signál. Jak fungují samplery? Jak samplování prakticky probíhá? Co rozumíme zcizením? Jak zcizení vzniká? Vysvětlete toto tvrzení, cituji … „Frekvenční odezva může být získána buď přímou dekonvolucí nebo spektrálním dělením odezvy“, toto tvrzení je mírně řečeno nepřesné. Jaký fyzikální význam má v téže části textu veličina L(t)? Vysvětlete pojem skalární podíl, jak jej používáte v komentáři funkce „impulsni odezva“. - Student na otázky oponenta zodpověděl. Student připustil chyby v práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO