Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu révy vinné

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu bílého vína použitím metody PCR-RFLP. Je zde popsáno získávání čistých kultur kvasinek, izolace DNA, amplifikace charakteristických úseků DNA metodou PCR, štěpení těchto úseků restrikčními endonukleázami a detekce výsledných fragmentů zónovou elektroforézou. Určení mikroorganismů a jejich zařazení do systému nám umožňují právě délky fragmentů a počty štěpných míst, které jsou charakteristické pro každý druh. V teoretické části této práci jsou uvedeny základní informace o kvasinkovitých mikroorganismech a metodách molekulární biologie sloužících k jejich identifikaci. Část práce je věnována zpracování hroznů vinné révy a výrobě bílého vína.
This diploma thesis is concerned about the PCR-RFLP method for identification of yeasts genus Saccharomyces from leaves, grapes and must of white wine. The thesis describes an obtaining of pure cultures of yeasts, isolation DNA and amplification of specific segments of DNA using PCR method. Splitting of this segments by restriction endonukleases and a detection of final fragments by zone electrophoresis are mentioned too. Length of fragments and numbers of restriction fragments, which are characteristic of every species, enable a determination of microorganisms and their inclusion into the system. The basic informations on yeasts and molecular methods for their identification are named in the theoretical part of the thesis. The main part of the thesis deals with the processing of grapes of grape-wine and the manufacturing of white wine.
Description
Citation
ŠKODOVÁ, A. Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu révy vinné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Michal Voldřich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Voldřich: Mají testované kvasinky nějaký technologický význam při výrobě vína?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO