Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce analyzuje způsoby měření diferenčních kmitočtových filtrů s využitím aktivních prvků zejména v proudovém módu. Nejprve popisuje metody návrhu diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu a převody zapojení z napěťového do proudového módu. Dále se zaměřuje na metody měření jednotlivých převodníků napětí na diferenční proud a zpětně z diferenčního proudu na napětí, které jsou nedílnou součástí pro měření diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu. Pro ověření vlastností navržených řešení samostatně i v kaskádě s konkrétním řešením kmitočtového filtru byly využity simulační nástroje SNAP a OrCAD, vybraná řešení pak byla zkonstruována a jejich vlastnosti ověřeny i při laboratorním měření.
This bachelor thesis is analysing methods of measuring of differential frequency-selection filters with usage of active elements especially in current mode. Firstly it describes techniques of scheme of differential frequency-selection filters in current mode and conversions of linkage from voltage to current mode. Next the thesis aims at methods of measuring of particular voltage converters to differential current and back from differential current to voltage, which are an integral part for measurements of differential frequency-selection filters in current mode. For verification of characteristics of solutions designed separately as well as in cascade with particular solvent of frequency-selection filter there were used simulation instruments SNAP and OrCAD there, chosen resolutions were constructed and its characteristics were checked during laboratory test.
Description
Citation
KUČERA, T. Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Bečková (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-08-29
Defence
Nakreslete a popište, jak bylo v kap. 5.1 realizováno pomocí OTA zesilovačů zapojení z obr. 3.1.4.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO