Numerické reprezentace proteinových sekvencí pro klasifikaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
S rozmachem bioinformatiky vyvstala možnost analyzovat a~srovnávat i~rozsáhlé soubory nejen genomických, ale i~proteomických sekvencí. Byla tedy nutnost zavést numerické reprezentace sekvencí pro jejich počítačové zpracování. Reprezentace proteinových sekvencí má svá specifika a~často vyšší výpočetní náročnost, než reprezentace genomických sekvencí. V~práci je představeno několik různých metod přístupu k~numerickým reprezentacím proteinů. Vybrané metody jsou poté testovány na setu mitochondriálně kódovaných proteinů a srovnány se standardní taxonomií a s běžně používanou symbolickou reprezentací.
Todays we have the opportunity to analyze huge sets of genomics and proteomics data. In my bachaleor thesis I introduce a few numerical alternatives to represent proteins. The usage of numerical representations opened the way to analyze proteomics data as digital signals, which bring us quantity of new possibilities how to process the protein. In my thesis I compare a few numerical representation with standard taxonomy and with symbolic representation too.
Description
Citation
BARTOŇ, V. Numerické reprezentace proteinových sekvencí pro klasifikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (místopředseda) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář položil otázku - výsledné numerické reprezentace se porovnávaly s referenční, popř. jak? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO