Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku Kronospan CR, spol. s r.o. za období 2015 až 2019 pomocí metod finanční analýzy. Stav je posouzen na základně metod finanční analýzy, které jsou rozebrány v teoretické části práce a následně užita v praktické části. Na základě výsledků vybraných metod budou tyto informace využity pro návrh zlepšení finanční situace společnosti.
Bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of selected company Kronospan CR, spol. s r.o. for period 2015 to 2019 using the methods of financial analysis. Status is assessed on the basis of financial analysis methods, which are described in the theoretical section and then used in practical part. According to the result of selected methods will be this information used to propose improvements to the financial situation of the company.
Description
Citation
BAJER, J. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Otázka vedoucího práce: Upřesněte prosím Váš návrh ohledně prodeje pozemku (o jakou výměru by se jednalo, jaký příjem z prodeje by se mohl očekávat vzhledem k tržním podmínkám, apod.) - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Ve své práci navrhujete využití pozemku pro skladování zásob a zároveň odprodej nevyužitého nebo odepsaného dlouhodobého majetku. Můžete zhodnotit, jaká další kritéria by bylo vhodné zohlednit při rozhodování o uvedení těchto opatření v praxi? - Odpovězeno Prof. Meluzín: Jaký dopad bude mít růst ceny dřeva? Jak to ovlivní podnik? - Odpovězeno Ph.D. Herálecký: Vysvětlete závěr o efektivnějším řízení pohledávek? Jaké položky byly evidovány v zásobách podniku? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO