Vodíková paliva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice výroby a použitelnosti vodíkových paliv. Práce je hlavně zaměřena na popis způsobů výroby a využití vodíku v průmyslu a energetice. Úvodní část práce je zaměřena na různé technologie průmyslové výroby vodíku. Další část je věnována popisu různých možností využití vodíku pro konzervace energie, palivové články, elektrárny a spalovací motory. Pozornost je věnovaná i porovnání vodíkových a klasických zdrojů energie. Závěrečná část bude věnovaná ekonomice výroby a využití vodíkového paliva. Práce má sloužit k posouzení vodíku jako potenciálního paliva budoucnosti a také porovnat jeho výhody a nevýhody oproti konvenčním zdrojům energie.
This thesis presents a basic review of production and use of hydrogen fuels. The main focus of this paper is the use of hydrogen in industry and power engineering. The first part concerns various industrial production technologies. The next section is dedicated to the description of hydrogen use for energy conservation, fuel cells, power plants and combustion engines. it includes the comparison of hydrogen and classic fuels. The final part focuses on the economy and costs of hydrogen production and use. This paper will evaluate hydrogen as a potencial fuel for future and will estimate it’s advantages and disadvantages in comparison with conventional fuels.
Description
Citation
TYAGUNOVA, V. Vodíková paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Vondál, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
1.Studentka představila svou BP - motivace - vodík - výroba, vlastnosti, využití - výhody a nevýhody vyuzívání vodíku 2.Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta 3.Studentka uspokojivě odpověděla na dotazy oponenta 4.Členové komise položili dotazy k BP: Upřesněte jednotky při výpočtu energetické náročnosti výroby vodíku. Jaká je účinnost u spalovacího motoru na vodík? Okomentujte část práce "Výpočet alkalického elektrolyzéru". 5.Studentka uspokojivě odpověděla na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO