Hluk ventilátorů osobních a nákladních vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá různými typy ventilátorů, které jsou neodkladnou součástí osobních a nákladních vozidel. Hluk, který tyto ventilátory vytvářejí, musí být regulován. Přístup prezentovaný v práci se zaměřuje na zdroje tohoto hluku a na konstrukční řešení daných typů ventilátorů. Práce umožní identifikovat nové přístupy pro snižování hluku ventilátorů v budoucích osobních a nákladních vozidlech.
This bachelor thesis deals with various types of ventilators, which are an urgent part of cars and trucks. The noise generated by these ventilators must be regulated. The approach presented in the work focuses on the sources of this noise and on the design of the given types of ventilators. The work will identify new approaches to reducing ventilator noise in future cars and trucks.
Description
Citation
BÖHM, Š. Hluk ventilátorů osobních a nákladních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO