Multimediální výuka projektování elektrotechnických výrob a logistika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou projektování elektrotechnických výrob a logistiky a s možnostmi multimediální výuky na vysoké škole. Vypracoval jsem projekt skladu materiálu a skladu hotových výrobků pro podnik, který vyrábí malé elektromotory, což obnášelo seznámit se s postupem zpracování technologického projektu, s principy inovací, s řízením zásob, skladováním a logistikou. V této souvislosti jsem se podílel na inovaci předmětu „Projektování elektrotechnických výrob, logistika a ekologie výroby“ do multimediální podoby pro využití ve výuce.
Proposed bachelor thesis is concerned with problem of projection of electro-technical productions and production logistics with contingency of multimedia education at university. I have elaborated the project of material store and finished goods store for company, which produce small electro motors, which meant identification of processing of technological project, with principles of innovations, directing of resources, storage and logistics. In this connection I have shared in innovation of subject „ Projection of electro-technical productions, logistics and ecology“ to multimedia image for usage for teaching.
Description
Citation
KLIMEŠ, R. Multimediální výuka projektování elektrotechnických výrob a logistika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Jestliže znáte matematický popis funkce jak se dá určit extrém funkce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO