Vedlejší produkt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Definice šílenství říká, že je to ztráta rozumového úsudku, pomatenost. Pojetí šílenství závisí na době, místě, kultuře. Každá společnost vidí v šílenství nějaký souhrn rysů, původně nápadných jako odchylky od průměru. S touto definicí jako výchozím bodem jsem se rozhodla zkoumat její význam v dnešním globalizovaném světě, kdy každý má přístup k nepřebernému množství informací prostřednictvím médií a internetu. Vedlejší produkt šílenství chápu jako výsledek neadekvátních hodnocení přijímaných informací a jako výsledek posouvání hranice normality.Hlavním cílem mé práce bylo zkoumat hranici šílenství a normálnosti a produkty vzniklé jejich překčovaním. V průběhu času, kdy jsem dané téma zkoumala jsem našla celou řadu fenoménů, které ačkoliv jsou z podstaty neakceptovatelné se množstvím přívrženců přibližují normálnosti vzájemným ujišťováním se ve správnosti jednání a dalším šíření těchto fenoménů prostřednictvím internetu a médií napříč kulturami. Jako konkrétní zástupce a možné zhmotnění vedlejšího produktu šílenství jsem si vybrala fenomény dětských soutěží krásy(Child pageants) a kreativního stříhání psů (Creative dog grooming), které spojuje nesmyslné zkrášlování a manipulování subjektů do nepřirozených poloh osobami, které mají nad nesvéprávnými bytostmi absolutní kontrolu.
The definition of insanity says that it is loss of rational judgement, derangement. Insanity depends on culture, place, time. Each society determine insanity as a complex of characteristics different from the average. With this definition as an initial point I decided to explore its meaning in today's globalized world, when everyone is able to reach endless amount of information from all over the world threw internet and other media. Side product of insanity means for me inadequate evaluation of received informations and as a result pushing the limits of normality. By the time I found many examples of phenomenons , whose even if are way out of the limits of normality are considered to be normal because of the number of supporters whose can be seen throw internet and media. As examples I choose Child pageants and what is called Creative dog grooming.
Description
Citation
BARTÁKOVÁ, K. Vedlejší produkt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - grafika
Comittee
prof. akad. soch. Jan Ambrůz (předseda) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) Mgr. Šárka Svobodová (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) PhDr. Jiří Valoch (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO