Výroba zvonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce s názvem „Výroba zvonů” obsahuje základní informace o historickém vývoji zvonů, akustických vlastnostech zvonů a jednotlivých procesech provázejících jejich výrobu. V práci jsou podrobně popsány jednotlivé fáze výroby a zařízení, které jsou k jejich vykonání nezbytná. V textu je také pojednáno o materiálech, které jsou pro výrobu zvonů používány. Nejvíce je v této části pojednáváno o zvonovině, neboť se jedná o nejlepší a nejpoužívanější materiál pro tyto účely.
The bachelor thesis titled „Manufacture of bells” contains basic information about the historical development of bells, acoustic characteristics of the bells and particular processes accompanying their production. There are in detail particular phases of production and necessary equipment described in this work. The text also deals with the materials that are used for bells manufacturing. The analysis of the bell metal is the most discussed issue in this part, since it is the best and most widely used material for these purposes.
Description
Citation
DUŠEK, O. Výroba zvonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO