Velkoplošné sálavé otopné systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo zpracovat souhrn velkoplošných sálavých otopných soustav a prvků používaných v těchto soustavách. Dalším cílem práce bylo jejich konstrukční řešení a vhodnost použití. Nakonec bylo provedeno zhodnocení a porovnání těchto soustav.
Aim of this thesis was to develop a sum of large radiant heating systems and components used in these systems. Another objective was the design and applicability. Finally, it was an assessment and comparison of these systems.
Description
Citation
TAJBROVÁ, L. Velkoplošné sálavé otopné systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-17
Defence
Doc. Štětina Jaké existují další způsoby sálavého vytápění. Jak ovlivňuje sálání tepelnou pohodu v místnosti? Je vhodné použít sálavé vytápění v kombinaci s nižší teplotou vzduchu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO