Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na specifickou kategorii odpadu, kterým je komunální odpad. Zabývá se průzkumem současné produkce a způsobem nakládání s komunálním odpadem v České republice. V práci jsou uvedeny základní způsoby nakládání s komunálním odpadem, pozornost je zaměřena na energetické využití komunálních odpadů. Jsou představeny základní datové zdroje, které umožňují analyzovat situaci odpadového hospodářství. V dalších částech se pokouší srovnat měrnou produkci a způsoby nakládání s komunálním odpadem mezi Českou republikou a ostatními zeměmi Evropské unie, především Německem.
The bachelor thesis is focused on a particular type of waste – municipal waste. It´s engaged in a research of current production and in a way of treatment of the municipal waste in the Czech Republic. In the work it´s stated the basic ways of the waste treatment and it´s focused on the energy recovery of municipal waste. It´s introduced the basic data resources, which enabled to analyze the waste management. In other parts of the thesis it´s compared specific production and the ways of waste treatment in the Czech Republic with the ways of waste disposal in other countries of European Union, especially Germany.
Description
Citation
LAPÁČEK, M. Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO