Analýza vybraného volejbalového klubu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analyzováním volejbalového klubu TJ Junior Brno. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Ke zjištění současného stavu fungování klubu budou využity Porter analýza pěti konkurenčních sil, SLEPTE analýza a SWOT analýza. Výsledky analýz tvoří návrhy a doporučení, která směřují volejbalovému klubu TJ Junior Brno ke zlepšení jeho činnosti.
The bachelor thesis deals with an analysis of the volleyball club TJ Junior Brno. In the theoretical part are described the main terms and analyses, which are afterwards used in the analytical part. To determine the current state of the functioning of the club are used Porter five forces analysis, SLEPTE analysis and SWOT analysis. The results of the analyses create suggestions and recommendations, which aim to the volleyball club TJ Junior Brno to improve its functioning.
Description
Citation
KARNIŠOVÁ, A. Analýza vybraného volejbalového klubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Schüller: Jaké sociální sítě mají dynamičtější rozvoj než Facebook? - zodpovězeno doc. Korvas: Bylo by možné zvýšit podíl dotací na financování? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO